O projektu PDF Tisk Email

 

Projekt Odysseus 2009 byl přijat k financování v rámci 2. výzvy globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

Hlavním cílem projektu je zavést inovativní způsoby využití ICT ve středoškolské výuce a zpřístupnit moderní technologie co nejširší skupině vyučujících a žáků. Na dosažení tohoto cíle se bude podílet celkem 43 pedagogů a asi 1300 studentů ze čtyř partnerských středních škol.

 

Projekt přímo navazuje na projekt ROP „Bezdrátová škola – Jihomoravský kraj“, který v letech 2008 a 2009 vybudoval ve 28 středních školách JMK bezpečnou bezdrátovou (WiFi) síť a jeho realizátoři tak vytvořili materiální předpoklady pro pokračování zavádění výuky pomocí ICT do škol obdobnými cestami jako přináší tento projekt.

 

V první části projektu Odysseus 2009 čtyři střední školy JMK – dvě obchodní akademie a dvě gymnázia dobudují na infrastruktuře „Bezdrátová škola – Jihomoravský kraj“ mobilní notebookové třídy. Poté projdou pedagogové zúčastněných škol speciálním školícím programem, kde si rozšíří své znalosti pro tvorbu nových výukových e-learningových materiálů (v projektu nazývaných výukové moduly) využívajících nejnovější metody a postupy práce s ICT při výuce.

Hlavní aktivita projektu spočívá ve tvorbě 400 vzdělávacích modulů v oblastech, které odpovídají aprobacím jednotlivých  pedagogů.

Následovat bude ověření výukových modulů ve výuce a to jak v nově vybudovaných mobilních notebookových učebnách, tak i v učebnách, které školy již pro výuku používají. Po prvním ověření ve škole, která modul vytvářela, proběhne výuka a oponentura modulu i s žáky a pedagogy v partnerských školách.

 

Očekáváme, že moderní technologie a inovativní výukové moduly zvýší atraktivitu vyučované látky a pomohou pedagogům v jejich úsilí při práci s dnešní generací studentů.

Zapojení systému do školní WiFi sítě umožní, aby při výuce učitelé a žáci nebyli vázáni pouze na odborné učebny vybavené PC. Uživatelé technologie, učitelé i žáci, budou moci využít přístupu také mimo vyučování a mimo prostory školy, například pro účely přípravy na výuku nebo ke školským soutěžím, olympiádám nebo studentské odborné činnosti.

 

Projekt předpokládá, že zkušenosti proškolených pedagogů a vytvořené výukové moduly budou využívány i po jeho ukončení.

 

 

Výukový modul (výukový materiál)

 

Modul je didaktická jednotka zahrnující elektronický (e-learningový) materiál vytvořený běžně dostupným softwarem (např. kompatibilní s MS Office), který obsahuje:

  • multimediální prvky (fotografie, videosekvence, animace, zvukové nahrávky apod.),
  • prvky pro týmovou či individuální práci žáků ve třídě (zadání úkolů, testy, kvízy, hlasování, práce na společném dokumentu apod.)
  • doprovodný metodický list

Modul kompletně pokrývá určitou oblast látky vyučované oblasti, například část Elektrostatika ve Fyzice, Národní obrození v Českém jazyce apod.

Modul může být eventuálně doplněn o navazující prvky (testy, dotazníky a cvičení), které jsou k dispozici v prostředí LMS Moodle.

 

Celkem bude vytvořeno minimálně 400 modulů, které budou tvořit devatenáct souborů pro jednotlivé vyučované oblasti.

 

 

Novinky

28. června 2012 PROBĚHLA ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU VÍCE ZDE
Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.